Dzień: 11 maja, 2018

Kradzione jednak nie tuczy

Na początku maja, ale dopiero wczoraj o tym oficjalnie poinformowano, Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy w holenderskiej Hadze uznał w całości roszczenia kilkunastu ukraińskich firm wobec Rosji. Chodzi o to, że po aneksji Krymu Rosja zażądał od zlokalizowanych tam podmiotów gospodarczych, aby te uznały rosyjską jurysdykcję. Majątek tych, którzy nie chcieli się na to zgodzić, po prostu znacjonalizowano. Przy okazji zapominając o odszkodowaniu. Taki, nie nowy przecież, rosyjski styl.

Budget of the European Union

The Union is making a plan and guessing what the EU will look like in 10 years. Just like in the communist countries back in the day