Dzień: 18 maja, 2018

Rosyjskie statystyki – uwaga problemy!

Kiedy czytamy rosyjskie, oficjalne dane statystyczne to trzeba mieć się na baczności i bardzo uważać. Przede wszystkim z tego względu, że najczęściej oddają one rzeczywistość

Czy ZAIKS potrzebuje nowego pałacu?

Opłata reprograficzna jest rozwiązaniem kuriozalnym sama w sobie. W polskich warunkach, gdy trafia do mało wiarygodnych i powszechnie krytykowanych organizacji „zarządzania prawami autorskimi” – jest absurdem podwójnym.