Dzień: 11 sierpnia, 2018

11 sierpnia – Dzień Męczeństwa Kresowian

11 sierpnia 1937 roku Nikołaj Jeżow, Komisarz Spraw Wewnętrznych ZSRR, wydał Rozkaz Ludowy nr 00485 na mocy którego w latach 1937-38 wymordowano 110 tys. Polaków, którzy zostali za granicą ryską. Jest to symboliczna data polskiego męczeństwa na Kresach.