Dzień: 29 sierpnia, 2018

W nowej Europie też można się umościć

Sygnały płynące z Niemiec i Francji zwiastują czarne chmury nad polską wizją bezpieczeństwa europejskiego. USA oddalają się od serc i umysłów zachodnich Europejczyków, Rosja zaś

Czas nieładu

Po wybuchu bomby atomowej w Hiroszimie, Stanisław Cat-Mackiewicz napisał, iż to wydarzenie zamyka proces likwidacji półmocarstw przez wielkie mocarstwa. Obserwując współczesną politykę, choćby pozorne szaleństwa