Dzień: 5 września, 2018

Regulacje rynku tytoniowego

Regulacje rynku tytoniowego w świetle teorii, na których opiera się ekonomia zdrowia   Celem niniejszego opracowania jest dokonanie ekonomicznej analizy prawa regulującego sprzedaż wyrobów tytoniowych