Dzień: 13 września, 2018

#Acta2

Niektórzy uwierzyli, że politykom chodzi o wynagradzanie twórców treści. A chodzi o stworzenie instrumentów prawnych kontroli dystrybucji treści.