Dzień: 16 września, 2018

Paternaliści mówią o wolności

„Twoja wolność kończy się tam, gdzie zaczyna moja” – to zdanie wielokrotnie pojawia się w dyskusjach ze zwolennikami państwowej regulacji rozlicznych dziedzin życia. Nie dość,