Dzień: 27 września, 2018

Bank Dobrych Praktyk Samorządowych

Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce nie służy specjalnie kreatywności w zarządzaniu gminą. Ma on zwykle z góry określone kompetencje i metody funkcjonowania. Nie znaczy to

Mieszkanie minus

W „Rzeczpospolitej” ukazał się artykuł dr Barbary Audyckiej:  „Mieszkanie +, potężne rozczarowanie” o mocnym nadtytule „Rządowy program skończył się, jeszcze zanim na dobre się zaczął”.

Bank Dobrych Praktyk Samorządowych

WEI u progu wyborów samorządowych opublikował raport, w którym przedstawia najlepsze rozwiązania samorządowe już dziś realizowane oraz prezentuje zestaw rekomendacji dla przyszłych samorządowców.

„Odpowiedzialny rozwój” i większe wydatki

Czy ktoś wie, co to jest „odpowiedzialny rozwój”? Ja nie za bardzo. Gdyby zastosować metodę tłumaczenia poprzez przeciwieństwo, trzeba by dojść do wniosku, że „odpowiedzialny