Kosztowne uprawnienia zawodowe. WEI rekomenduje zmian w systemie kształcenia

Doceniasz tę treść?

Działający obecnie w Polsce system nadawania uprawnień zawodowych dyskryminuje ekonomicznie młodych ludzi, znacząco spowalniając proces ich wchodzenia na rynek pracy, co przekłada się na wiele negatywnych zjawisk demograficznych i gospodarczych. To jeden z wniosków opublikowanego raportu Warsaw Enterprise Institute „Kosztowne uprawnienia zawodowe – analiza możliwych kierunków zmian w systemie kształcenia i pozyskiwania uprawnień do wykonywania zawodu”.

 

Polska jest jednym z krajów o największej liczbie zawodów regulowanych (około 350), co jest zjawiskiem bardzo niekorzystnym dla młodych ludzi wchodzących na rynek pracy. Dodatkowo monopolistyczne praktyki prywatnych instytucji i samorządów branżowych, pobierających wysokie opłaty za nadanie prawa do wykonywania zawodu, są jedną z przyczyn alarmującego bezrobocia i niskich zarobków wśród młodych ludzi i co za tym idzie rosnącej migracji specjalistów na Zachód.

Skutkami problemów obecnego systemu nauczania jest nie tylko wysoka stopa bezrobocia wśród młodych ludzi, ale także ich niskie średnie wynagrodzenie ze względu na brak wiedzy i uprawnień do wykonywania zawodu bezpośrednio po ukończeniu szkoły. Wysokie wymagania pracodawców, duże koszty i długi czas zdobycia uprawnień do wykonywania zawodu oraz brak praktycznej wiedzy wyniesionej ze szkoły sprawiają, że młodzi ludzie niejednokrotnie rezygnują ze znalezienia pracy w zawodzie wyuczonym, decydują się na emigrację, opóźniają etap założenia rodziny

Eksperci WEI, na przykładzie dwóch kierunków: Finanse i Rachunkowość – zawód biegłego rewidenta oraz Architektura – zawód architekta, rekomendują rozwiązania prawne i organizacyjne, które doprowadzą do sytuacji, w której młodzi ludzie będą mieli większą możliwość wejścia na rynek pracy dzięki zniesieniu wysokich kosztów uzyskania uprawnień oraz usprawnieniu systemu nauczania, który pozwoli na zdobycie podczas nauki odpowiedniej wiedzy praktycznej.

Pełny raport jest dostępny do pobrania tutaj na stronie www.wei-org-pl.hostshop.cloud.

Zapraszamy także do odwiedzenia strony projektu uwolniczawody.pl.

 

Projekt powstał w ramach programu „DIALOG”, przy wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Inne wpisy tego autora

O przyszłości gotówki w naszym kraju zdecydują Polacy

W związku z postępem technologicznym, globalna rewolucja finansowa premiuje płatności bezgotówkowe. Ograniczanie fizycznej gotówki w obiegu gospodarczym jest niestety regulacyjnie wspierane przez polityków. Eksperci, którzy