Lepszy wynik Polski w Indeksie Wolności Gospodarczej 2018

Doceniasz tę treść?

Wskaźnik wolności gospodarczej w Polsce wyniósł 68,5 pkt, co plasuje nasz kraj na 45 miejscu w rankingu światowym i 21 pozycji w zestawieniu regionalnym. Tak wynika z Indeksu Wolności 2018 Heritage Foundation i Wall Street Journal, który w piątek 2 lutego zaprezentowała Fundacja Warsaw Enterprise Institute, wyłączny polski partner światowego raportu. Celem Indeksu jest ranking państw i ocena polityki ich rządów pod kątem wolności gospodarczej. Według tegorocznej edycji Polska pozostaje w grupie państw „umiarkowanie wolnych”.

 

Wskaźnik Polski polepszył się nieznacznie, o 0,2 pkt, w stosunku do poprzedniego roku. Niewielki wzrost wynika w głównej mierze z poprawy poziomu fiskalizmu (+5,4) i wyższego odczytu w zakresie rynku pracy (+2,4), które zrównoważyły i przewyższyły spadek w kategorii rzetelności państwa 'Government Integrity’ (-4,6) i skuteczności sądów (-1,4).

Warto zauważyć, że ocena Polski jest minimalnie niższa od regionalnej średniej (68,8 pkt), ale zdecydowanie powyżej średniej światowej (61,1 pkt).

W tegorocznym indeksie na uwagę zasługuje wyższy odczyt w zakresie wydatków publicznych (+0,9) i prawa własności (+1). Gorzej natomiast wypadliśmy w kategorii warunków dla biznesu (-0,6), na co wpływ mają m.in. wysokie pozapłacowe koszty pracy. W kategorii otwartość rynku zanotowaliśmy tylko jedną zmianę – w handlu (-0,1). Autorzy raportu podkreślają, że silną stroną Polski jest otwarty rynek i stabilność monetarna. Natomiast najważniejsze wyzwania systemowe stojące przed naszą gospodarką to sztywny kodeks pracy, niewydolny system sądownictwa gospodarczego, biurokracja, uciążliwy system podatkowy oraz braki w infrastrukturze drogowej i kolejowej. Konieczne są gruntowne reformy mające na celu wzmocnienie systemu sądowego, który pozostaje niewydolny, słabo administrowany i niedostatecznie obsadzony.

Polska w ogólnej klasyfikacji w średnioterminowej perspektywie od 2013 roku, w dalszym ciągu może się pochwalić imponującym wzrostem wskaźnika wolności gospodarczej o 2.5 pkt.

– Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii to ministerstwo stworzone dla przedsiębiorców i z myślą o ich potrzebach. Od samego początku postawiliśmy na trzy zasadnicze filary w naszej pracy. Są to prawo, które powinno być jasne, klarowne i przejrzyste, mniejszy poziom biurokracji, a także więcej pieniędzy w kieszeniach polskich przedsiębiorców. Mamy nadzieję, że polskie firmy odczują poprawę prowadzenia warunków w Polsce. Wierzymy, że Konstytucja Biznesu przyjęta przez Sejm przyniesie nam wymierne efekty i wpłynie na jeszcze lepszą pozycję Polski w przyszłorocznym rankingu. Naszym celem jest sprawienie, żeby w Polsce warunki do prowadzenia biznesu były jak najlepsze – powiedziała Jadwiga Emilewicz, Minister Przedsiębiorczości i Technologii. – W tegorocznym rankingu mamy się z czego cieszyć. Dług publiczny poprawił się w sposób radykalny. Dochody są również zdecydowanie wyższe niż szacowane. To najlepsze argumentu pokazujące w jak dobrej kondycji jest polska gospodarka.

W komentarzu do tegorocznych odczytów autorzy zwracają uwagę na wciąż nadmierne obciążenia wynikające ze struktury systemu podatkowego.

– Warsaw Enterprise Institute docenia wysiłek rządu na rzecz ukrócenia oszustw i lepszej ściągalności podatków, jednak nasz system podatkowy wciąż należy do najbardziej nieprzyjaznych systemów na świecie. Stąd nasz niekończący się apel o głęboką przebudowę całego systemu podatkowego zgodnie z propozycjami koalicji na rzecz prostszych podatków Płaca Plus, Podatki Minus – powiedział Tomasz Wróblewski, Prezes Warsaw Enterprise Institute.

Wśród krajów europejskich w czołówce utrzymują się: Szwajcaria, Irlandia, Estonia, Wielka Brytania, Islandia, Dania, Luksemburg. W rankingu porównano 44 kraje europejskie, z czego zdecydowana większość jest co najmniej „umiarkowanie wolna”.

W Europie jest obecnie 5 gospodarek o bardzo ograniczonej wolności gospodarczej („mostly unfree”). W porównaniu do zeszłego roku, autorzy indeksu nie wyróżnili gospodarek, gdzie wolność jest tłumiona („repressed”) – w poprzednim rankingu takim mianem określono Ukrainę oraz Białoruś. Analizowana jako całość, Europa w dalszym ciągu zmaga się z barierami administracyjnymi, które zakłócają wymianę handlową, wysokimi kosztami pracy, wysokimi obciążeniami podatkowymi oraz problemami w zarządzaniu finansami publicznymi.

– Poprawę wskaźnika wolności gospodarczej i konkurencyjności w Polsce potwierdza wzrost PKB w 2017 r. aż o 4,6%. Z perspektywy dostawcy gazu jakim jest PGNiG potwierdzeniem wzrostu gospodarki i konkurencyjności rynku jest także gwałtownie rosnące w 2017 r. zapotrzebowanie na dostawy gazu, głównie do odbiorców przemysłowych, którzy prężnie rozwijają swoją działalność. PGNiG zmienia kierunek importu gazu na dostawy z Morza Północnego i dostawy LNG, ponieważ reguły gospodarcze wolnego rynku gwarantują rynkowe ceny zakupu gazu – w przeciwieństwie do dostaw gazu ze Wschodu gdzie ceny obarczone są czynnikiem geopolitycznym – powiedział Maciej Woźniak, Wiceprezes Zarządu PGNiG SA ds. Handlowych.

W czołówce światowej rankingu, jako kraje w pełni wolne gospodarczo, znajdują się niezmiennie: Hong Kong, Singapur, Nowa Zelandia, Szwajcaria oraz Australia, co jednocześnie plasuje je w czołówce najbogatszych państw na świecie. W badaniu brano pod uwagę 180 państw.

– Kolejny raport, który nie zostawia cienia wątpliwości co do tego, że poziom dobrobytu i jakość życia obywateli zależą od poziomu wolności gospodarczej – uważa prof. Robert Gwiazdowski, Prezes Rady Warsaw Enterprise Institute. – Życzylibyśmy sobie, żeby politycy zapoznali się z tymi danymi i brali je sobie głęboko do serca za każdym razem, kiedy rozważają ustanowienie nowych praw czy regulacji.

Indeks Wolności Gospodarczej – przygotowywany przez The Heritage Foundation i The Wall Street Journal od ponad 20 lat – stał się najbardziej popularnym rankingiem na świecie. Celem Indeksu Wolności Gospodarczej – od początku istnienia w 1995 roku – jest katalogowanie państw według rozwiązań, polityk realizowanych w celu zwiększania wolności gospodarczej, a tym samym promowania rozwoju i pomnażania dobrobytu narodów. W ramach Indeksu Wolności Gospodarczej analizowane są rządy prawa (prawa własności, poziom korupcji); wielkość sektora publicznego (fiskalizm, wydatki publiczne); efektywność regulacyjna (warunki dla biznesu, polityka monetarna, rynek pracy) oraz otwartość rynku (handel, inwestycje, finanse).

Regionalnej prezentacji Raportu – obejmującej porównanie Czech, Estonii, Gruzji, Litwy, Łotwy, Niemiec, Polski, Słowacji, Ukrainy oraz Węgier – dokonała Warsaw Enterprise Institute, fundacja ZPP, która jest strategicznym partnerem raportu w Polsce.

Prezentacji Raportu towarzyszyła debata z udziałem zaproszonych ekspertów: Jadwigi Emilewicz – Minister Przedsiębiorczości i Technologii, Macieja Woźniaka – Wiceprezesa Zarządu ds. Handlowych PGNiG. Warsaw Enterprise Institute był reprezentowany przez prezesa Tomasza Wróblewskiego oraz prof. Roberta Gwiazdowskiego.

Pełna treść Indeksu Wolności Gospodarczej 2018 jest dostępna tutaj na stronie: www.wei-org-pl.hostshop.cloud

Inne wpisy tego autora

Zafundujmy im solidny klej

Ludzie z Extinction Rebellion napisali jakiś czas temu do Sejmu jakiś list. Były w nim znów standardowe dla tej grupy żądania – organizacja jakiegoś panelu klimatycznego i podobne. Ponieważ zostali – całkiem słusznie – zignorowani, zorganizowali protesty w kilku miastach.