Inauguracja Akademii Agendy Polskiej: Zarządzanie projektami

Doceniasz tę treść?

W zeszły weekend, 27-28 października, odbyła się inauguracja projektu Akademia Agendy Polskiej: Zarządzanie projektami.

 

Akademia to projekt organizowany przez Stowarzyszenie Agenda Polska. W jego ramach odbędzie się 6 zjazdów weekendowych, podczas których 20 uczestników będzie doskonaliło swoje umiejętności związane z wystąpieniami publicznymi, zarządzaniem projektami, komunikacją oraz weźmie udział w ciekawych wykładach. Wśród prelegentów przewidziane są takie osoby, jak Cezary Kaźmierczak, Tomasz Wróblewski, Łukasz Warzecha czy Robert Gwiazdowski.

I Zjazd rozpoczął się od przywitania uczestników przez wiceprezesa Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, Marcina Nowackiego. W dalszej kolejności uczestnicy mieli okazję przedstawić się, powiedzieć parę słów o tym, czym się zajmują. Po krótkim networkingu nastąpiły warsztaty z wystąpień publicznych prowadzone przez Adama Rogalę oraz wykład podsekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Bartosza Marczuka na temat polityki rodzinnej w Polsce. Drugi dzień zajęć poświęcony był wykładom Sławomira Jastrzębowskiego – na temat zarządzania tabloidem oraz Mariusza Staniszewskiego na temat mediów w epoce fake newsów i post polityki.

 

Inne wpisy tego autora