O ZPP i nowych inicjatywach

Doceniasz tę treść?

Ze zdziwieniem zaobserwowałem w ostatnich dniach pojawiające się głosy, że w ramach ZPP realizujemy dużo projektów, które wykraczają poza bieżącą i podstawową działalność. Co prawda, były to pojedyncze uwagi, ale pozwólcie Państwo, że przybliżę naszą filozofię działania i podejście do rozwoju instytucji.

 

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców od początku swojego istnienia wspiera i promuje każdą inicjatywę poszerzającą wolności gospodarcze i rozwój przedsiębiorczości. Jak mało z czego, jesteśmy dumni z każdego nowego projektu wpisującego się w nasza misję, z każdej firmy, która może zwiększyć swoje obroty korzystając z naszego zaplecza i nade wszystko, z każdego nowego miejsca pracy. To po to powstał Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. To dlatego nie wahamy się wchodzić w konfrontację z kolejnymi rządami. To dlatego piszemy, czasem niezbyt dyplomatyczne, listy do urzędników państwowych i polityków zapominających o nadrzędnych wartościach jak ta, że państwo bezpieczne jest wyłącznie dobrobytem  wypracowanym przez jego przedsiębiorców.

W naszej walce wciąż czujemy ogromny niedosyt. Mamy przekonanie, że powinniśmy robić więcej i więcej. Współpracujemy z każdym, kto podziela, tak rozumianą, naszą  troskę o państwo. Nieważne czy działają w kraju czy za granicą. Partnerów znajdujemy wszędzie, wśród samozatrudnionych, małych producentów rolnych, ale i zagranicznych potentatów inwestujących w Polsce. Tam, gdzie dostrzegamy nowe możliwości, tam sami angażujemy całą swoją energię i pieniądze. Tak powstały rozliczne programy szkoleniowe ZPP, serwisy informacyjne i programy bezgotówkowych wzajemnych świadczeń. Nie ma dnia, żeby ktoś z nas, gdzieś w Polsce nie spotykał się i wspierał działania przedsiębiorców. Wszystko to są oczywiście kosztowne prace, ale tu o zwrot z inwestycji jesteśmy spokojni. Te pieniądze wracają do nas wciąż rosnącą liczbą członków, wracają z każdą nową deregulacją, każdym absurdem wyeliminowanym z  naszego prawa podatkowego, każdą głupota administracyjna mniej.

Z tą myślą też powstał nasz think-tank Fundacja Warsaw Enterprise Institute, który pod kierownictwem Tomasza Wróblewskiego i prof. Roberta Gwiazdowskiego jest aktywnym podmiotem zajmującym się prawem, gospodarką, bezpieczeństwem i demografią. WEI jest jednym z najlepiej rozpoznawalnych think-tanków wolnorynkowych w Polsce, co zapewnia mu dziś niezależne finansowanie i dalsze inwestycje w nowe publikacje książkowe, opracowania naukowe. Kiedy Warsaw Enterprise Institute dostrzegł potrzebę stworzenia niezależnego miejsca spotkań dla bliskiej nam marzeniami i ideałami młodzieży, ZPP natychmiast zaoferował dodatkowe wsparcie. Jest to przestrzeń i platforma dla młodzieży, organizacji pozarządowych oraz think-tanków do integracji, podejmowania nowych projektów oraz organizowania wydarzeń związanych z przedsiębiorczością, gospodarką, państwem i kulturą. Od początku wychodziliśmy z założenia, że Świetlica Wolności wkrótce też uzyska pełną niezależność finansową, a w przyszłości stanie się wsparciem dla kolejnych inicjatyw.

W tym samym modelu, angażujemy obecnie nasze środki w nową inicjatywę działającą na rzecz sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Tym razem chodzi o stworzenie wiarygodnego systemu wyceny i wiarygodności kredytowej małych i średnich firm. Drobni przedsiębiorcy, na podobieństwo dużych korporacji, powinni w pełni korzystać z konkurujących o nich instytucji finansowych. Nowy podmiot ma być zapleczem intelektualnym i eksperckim dla naszych członków i przysłużyć się poprawie standardów w wycenie wartości kredytowej małych i średnich firm.

Projekt był prezentowany na tegorocznym Walnym Zebraniu Członków ZPP, podczas którego uzyskał szeroką aprobatę naszych członków. Pozostaje nam gorąco podziękować za zaufanie i zapewnić wszystkich, że instytucja ratingowa nie wyczerpuje, ani ogromu potrzeb polskich przedsiębiorców, ani też naszej kreatywności. Krok po kroku, projekt za projektem, tak pozyskane fundusze przeznaczamy na kolejne inicjatywy. Chcielibyśmy działać szybciej, ale wolimy skutecznie, w najlepszy z możliwych sposobów pożytkując pokładane w nas nadzieje.

Inne wpisy tego autora

Fit for Today

Atak Rosji na Ukrainę tworzy zupełnie nowe otoczenie i wymagania dla polityki energetycznej Unii Europejskiej. Niezbędna jest weryfikacja pakietu Fit for 55 i przesunięcie w