Communist antisemitism – 1968 March events

March 1968 is one of the most painful dates in the history of Polish-Jewish relations. Exactly 50 years ago, the communist authorities of the then Polish state forced nearly 20,000 Jews and Poles of Jewish ancestry to emigrate. On the list of those who left Poland, we find many eminent scholars, doctors, writers, painters, philosophers, but also politicians of that time. The campaign of hatred was a methodically and cynically planned internal game of the communist party. Despite the great efforts of the authorities, public support for the anti-Semitic witch-hunt was miserable. Unfortunately, the responsibility for those events is still being assigned to the entire Polish nation.

 

POBIERZ

Inne wpisy tego autora

Ta komisja jest zbędna!

Gdy Rosja próbuje wpływać na życie społeczno-polityczne w Polsce, nasze państwo powinno na to zdecydowanie reagować. Jednak powołana właśnie do istnienia Państwowa Komisja do spraw

[RAPORT] STAN GRY. POLSKA–GRUZJA

Prezentujemy „Stan Gry” – nasz cykl publikacji dotyczących współpracy gospodarczej Polski z państwami spoza UE. Każda z publikacji będzie przedstawiać aktualny stan relacji ekonomicznych z

[RAPORT] Zapłacą najubożsi

Od 2029 r. europejski system handlu emisjami CO2 (EU ETS) ma objąć także – obok przemysłu – ogrzewanie budynków mieszkalnych i transport prywatny. Warsaw Enterprise