Dostęp do leczenia stwardnienia rozsianego w Polsce

Dostęp do leczenia stwardnienia rozsianego w Polsce z perspektywy interesariuszy systemowych

Przedstawiamy Państwu raport na temat dostępu do leczenia stwardnienia rozsianego w Polsce z perspektywy interesariuszy systemowych. Raport jest podsumowaniem debaty z 18 kwietnia 2018 r. na Uniwersytecie Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie pomiędzy kluczowymi interesariuszami systemu ochrony zdrowia i opieki społecznej.

 

POBIERZ

Inne wpisy tego autora