Kosztowne uprawnienia zawodowe

Kosztowne uprawnienia zawodowe. Analiza możliwych kierunków zmian w systemie kształcenia i pozyskiwania uprawnień do wykonywania zawodu

 

Obecnie działający w Polsce system nadawania uprawnień zawodowych dyskryminuje ekonomicznie młodych ludzi, znacząco spowalniając proces ich wchodzenia na rynek pracy, co przekłada się na wiele negatywnych zjawisk demograficznych i gospodarczych. Monopolistyczne praktyki prywatnych instytucji i samorządów branżowych, pobierających wysokie opłaty za nadanie prawa do wykonywania zawodu, są jedną z przyczyn alarmującego bezrobocia i niskich zarobków wśród młodych ludzi i co za tym idzie rosnącej migracji specjalistów na Zachód. Wydawanie licencji przez prywatnych egzaminatorów nie tylko nie gwarantuje lepszej jakości produktów i wyższego poziomu świadczonych usług, ale drastycznie spowalnia proces wchodzenia młodych ludzi na rynek pracy. Dodatkowo jest to źródło szeregu patologii, ponieważ egzaminujący są materialnie zainteresowani „oblewaniem” studentów i wymuszaniem opłat za egzaminy poprawkowe.

 

POBIERZ

Inne wpisy tego autora

[RAPORT] STAN GRY. Polska-Azerbjedżan

Prezentujemy „Stan Gry” – nowy cykl publikacji dotyczących współpracy gospodarczej Polski z państwami spoza UE. Każda z publikacji będzie przedstawiać aktualny stan relacji ekonomicznych z

Ocalcie nasz głos w sieci!

Instytucje Unii Europejskiej finalizują prace nad regulacją ograniczającą swobodę wymiany poglądów w sieci. Platformy internetowe będą w praktyce urzędowo zobowiązane wprowadzić „shadow ban”, tj. istotne