Informowanie o nowych produktach zawierających nikotynę

Polityka państwa w zakresie informowania o nowych produktach zawierających nikotynę

Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie aktualnie obowiązujących w polskim porządku prawnym zasad w zakresie informowania o nowych produktach dostarczających nikotynę. W ostatnich latach rozwój badań naukowych i nowych technologii umożliwił wprowadzanie na rynek produktów, których działanie jest znacząco inne od tradycyjnych wyrobów tytoniowych. Zdaniem wielu ekspertów elektroniczne papierosy oraz produkty HNB (heat-not-burn, podgrzewany tytoń) mają znaczący potencjał w zakresie ograniczania szkodliwości wyrobów tytoniowych. W wielu krajach, w tym w Polsce, te produkty są już dostępne.

 

POBIERZ

Inne wpisy tego autora

Ta komisja jest zbędna!

Gdy Rosja próbuje wpływać na życie społeczno-polityczne w Polsce, nasze państwo powinno na to zdecydowanie reagować. Jednak powołana właśnie do istnienia Państwowa Komisja do spraw

[RAPORT] STAN GRY. POLSKA–GRUZJA

Prezentujemy „Stan Gry” – nasz cykl publikacji dotyczących współpracy gospodarczej Polski z państwami spoza UE. Każda z publikacji będzie przedstawiać aktualny stan relacji ekonomicznych z

[RAPORT] Zapłacą najubożsi

Od 2029 r. europejski system handlu emisjami CO2 (EU ETS) ma objąć także – obok przemysłu – ogrzewanie budynków mieszkalnych i transport prywatny. Warsaw Enterprise