Dzień: 13 marca, 2019

NATO – jak to się udało?

Mamy sezon na opowieści o tym kto nas wprowadził do NATO. Przyglądam się różnym – to modne słowo – narracjom i dochodzę do wniosku, że