Dzień: 26 marca, 2019

Janusz Wojciechowski na przejściu dla pieszych

Od lat walczę z myśleniem magicznym, powszechnym wśród polityków, urzędników, różnego rodzaju aktywistów i zwykłych ludzi. Magiczne myślenie polega na tym, że ktoś wyobraża sobie,

Irlandia w obliczu Brexitu

W prawniczym fachu istnieje utrwalony zwyczaj załatwiania spraw w ostatniej możliwej chwili. Kiedy mamy wyznaczony 14-dniowy termin, 13. dnia trzeba zakasać rękawy i zabrać się