Dzień: 9 maja, 2019

Komercyjna polisa lepsza niż ZUS

Gdyby Polska na wzór Niemiec wprowadziła dobrowolne ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców, dwie trzecie właścicieli małych firm zrezygnowałoby z płacenia składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.