Dzień: 25 maja, 2019

Odczepcie się od fast-foodów

Im bardziej państwo rozdęte, im bardziej etatystyczne, w im większym stopniu kontroluje obywateli i im więcej jego funkcji jest finansowanych z budżetu, czyli o im