Dzień: 20 listopada, 2019

Ministerstwo Pasywów Państwowych

Powstaje Ministerstwo Aktywów Państwowych. To ja kilka słów o zarządzaniu państwowymi aktywami. I to nie tylko w Polsce. Z ostrożnych szacunków dokonanych na podstawie danych