Badanie WEI: Przedsiębiorcy popierają dobrowolność składek ZUS

Doceniasz tę treść?

Dwie trzecie właścicieli małych firm zrezygnowałoby z płacenia ZUS, gdyby Polska, na wzór Niemiec, wprowadziła dobrowolność składek dla przedsiębiorców. Z badań przeprowadzonych na zlecenie WEI wynika, że przedsiębiorcy, za główny mankament systemu uważają brak gwarancji wsparcia finansowego na wypadek utraty zdolności do prowadzenia działalności gospodarczej. Jednocześnie, stale rosnące opłaty, stanowią barierę dla rozwoju firm.

 

Dla 70% małych przedsiębiorców miesięczne obciążenia wynikające z prowadzonej działalności nie stanowią zagrożenia dla funkcjonowania firmy. Dla większości badanych stanowią od 10% aż do 30% miesięcznych zarobków małych przedsiębiorstw. Ponad połowa badanych uważa, że składki ZUS powinny być dobrowolne, a co piąty jest za wprowadzeniem dobrowolności dla tych, którzy z działalności gospodarczej nie osiągają poziomu średniego wynagrodzenia w Polsce.

Za szczególnie dotkliwe, mali przedsiębiorcy uważają składki emerytalną (54%) i składkę zdrowotną (45%). Z kolei za zbędne respondenci uznają składkę na Fundusz Pracy (72%). Przeszło połowa uważa, że obowiązujące składki rentowe i wypadkowe ZUS nie są wystarczające, by pokryć ewentualne koszty związane z niezdolnością do pracy. Dlatego gdyby istniała możliwość wyboru między składkami ZUS a dobrowolnym komercyjnym ubezpieczeniem na życie, które pokrywałoby ryzyko wypadku przy pracy, dwie trzecie małych przedsiębiorców wybrałoby komercyjne ubezpieczenia.

Już obecnie ponad 30% małych przedsiębiorców posiada dodatkowe komercyjne indywidualne ubezpieczenie na życie, a dwie trzecie badanych posiada dodatkowe komercyjne indywidualne ubezpieczenie NNW.

Mali przedsiębiorcy wskazali także zmiany, których należy dokonać w pierwszej kolejności w celu polepszenia warunków działalności gospodarczej:

  1. zmniejszenie podatku VAT – 89%,
  2. dalsze upraszczanie procedur dla małych i średnich przedsiębiorców – 71%,
  3. obniżenie obowiązkowych składek na ZUS – 61%,
  4. zniesienie obowiązkowych składek społecznych na ZUS – 30%,
  5. wprowadzenie podatku dochodowego w sposób ryczałtowy – 12%.

Badanie przeprowadzono metodą CATI na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie firm, osobach fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Respondentom zadano szczegółowe pytania odnoszące się do uciążliwości obciążeń fiskalnych, opinii nt. składek ZUS, preferencji ubezpieczenia oraz barier w zatrudnianiu pracowników i oczekiwanego przez przedsiębiorców kierunku zmian.

Pełne badanie jest dostępne do pobrania tutaj na stronie www.wei-org-pl.hostshop.cloud.

Inne wpisy tego autora

O przyszłości gotówki w naszym kraju zdecydują Polacy

W związku z postępem technologicznym, globalna rewolucja finansowa premiuje płatności bezgotówkowe. Ograniczanie fizycznej gotówki w obiegu gospodarczym jest niestety regulacyjnie wspierane przez polityków. Eksperci, którzy