Raport WEI: 15 lat Polski w Unii Europejskiej – bilans, oczekiwania, wyzwania

Doceniasz tę treść?

Polska konsekwentnie od 15 lat swojej obecności w Unii Europejskiej zmniejsza dystans dzielący nas od najbogatszych państw Unii Europejskiej, wynika z dorocznego raportu Warsaw Enterprise Institute. W tym roku postanowiliśmy spojrzeć na tempo rozwoju Polski w dłuższej perspektywie, więc cofnęliśmy się do roku 2004, kiedy to Polska wstąpiła do Unii Europejskiej.

 

WEI od pięciu lat opracowuje specjalny indeks „Bilans Otwarcia”, który ma w sposób możliwie obiektywny mierzyć różnicę dobrobytu między bogatymi państwami Europy Zachodniej i Polski. W tym roku po raz pierwszy raport nie zajmuje się jedynie zmianami, które nastały z roku na rok, ale przedstawia opis całego 15-lecia polskiej obecności we Wspólnocie. Polski PKB przez 15 lat wzrósł o prawie 94%.

Tak jak w poprzednich edycjach raportu, także i tym razem badaliśmy cztery parametry – cztery największe wyzwania, przed którymi stoi nasza gospodarka.

  1. Bilans handlowy, ile importujemy i ile eksportujemy.
  2. Tempo w jakim polski dochód narodowy na głowę (PKB PPP) zbliża się do najwyżej rozwiniętych państw w Europie.
  3. Prawdopodobieństwo kryzysu wynikające z niekontrolowanego zadłużenia państwa.
  4. Atrakcyjność Polski do życia licząc zarówno osoby emigrujące jak i tych, którzy w Polsce chcą się osiedlać.

Od chwili akcesji do Unii Europejskiej wzrósł nasz udział w unijnym eksporcie o niemal połowę (2004:1,2%; 2018: 2,2%).

Pod względem PKB PPP per capita Polska sukcesywnie goni Niemcy. W 2004 roku nasze PKB per capita wynosił 42,01% niemieckiego. Zbliżyliśmy się znacznie, ale dalej mamy PKB niewiele większe od połowy PKB naszego zachodniego sąsiada (57,48%).

Takim krajom, jak Polska, Węgry czy Łotwa osiągnięcie poziomu PKB PPP per capita Francji czy Wielkiej Brytanii zajmie 15-20 lat. Następne pokolenia Polaków powinny już żyć na podobnym poziomie, co Francuzi czy Brytyjczycy. Doganianie Niemiec zajmie znacznie więcej czasu, około 40-45 lat, przy zachowaniu obecnej dynamiki rozwoju Polski.

Nasze zadłużenie na tle Europy wypada korzystnie (124,96% w 2018 roku), choć wzrosło ono w ciągu piętnastu lat o ponad 25%. Polska w 2018 r. poprawiła (zmniejszyła) wskaźnik zadłużenia o blisko 2 p. proc.

W raporcie WEI jakość życia w danym państwie mierzymy wskaźnikiem migracji. W krajach UE mieszka już 2 705 687 polskich obywateli. Polska wciąż ma ujemne saldo migracji (- 9.139 tysięcy), lecz ulega ona systematycznej poprawie. Na początku obecnej dekady wynosiło ono ponad 50 tysięcy osób.

Pełny raport jest dostępny tutaj na stronie www.wei-org-pl.hostshop.cloud.

 

Partner raportu:

Inne wpisy tego autora