Plusy ujemne: Wsparcie termomodernizacji

Doceniasz tę treść?

Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw –  podpisana dnia 20 grudnia 2018 r., weszła w życie 11 lutego

 

Polityk odpowiedzialny: Jadwiga Emilewicz

Obszar: Gospodarka

Ministerstwo: Przedsiębiorczości i Technologii

Opis ustawy: Ustawa pozwala uruchomić pilotażowy program termomodernizacji jednorodzinnych budynków mieszkalnych i wymiany wysokoemisyjnych źródeł ciepła dla osób objętych ubóstwem ekonomicznym. Budżet programu do 2024 roku wyniesie 1,2 mld złotych. Skierowany on będzie wpierw do miejscowości z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem.

Ocena WEI: dobra (4/5)

Plusy:

+ Program dobrze diagnozuje przyczyny problemu zanieczyszczenia powietrza w Polsce, wskazując na domy jednorodzinne.

+ Planowanie i realizacja termomodernizacji oraz wymiany źródła ciepła będzie zadaniem gmin. To one będą wskazywać gospodarstwa, które później po uzyskaniu zgody ministra uzyskają pomoc.

+ Postawienie wymogu, że w każdej gminie musi nastąpić wzrost efektywności ekonomicznej o co najmniej 50% w remontowanych domach.

Minusy:

– Przypisanie dotacji do osoby, która z niej korzysta, a nie do budynku. Jeśli właściciel domu w określonym w umowie okresie sprzeda go, to będzie musiał zwrócić całość lub część dotacji, choć wyremontowany budynek będzie służył nowemu właścicielowi.

– W programie jest zbyt mało pieniędzy, aby skutecznie rozwiązać problem smogu. Należałoby do gmin skierować także część pieniędzy, którymi dziś zarządza Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Lokalne urzędy lepiej sklasyfikują domy do pomocy niż mieszące się w miastach wojewódzkich WFOŚiGW, które mogą być od tych domów oddalone nawet o kilkaset kilometrów.

Zapraszamy do odwiedzenia naszego portalu Plusy Ujemne

Inne wpisy tego autora