Plusy Ujemne: Zmiany w dozorze technicznym

Doceniasz tę treść?

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o dozorze technicznym – podpisana dnia 12 grudnia 2018 r., weszła w życie 1 stycznia 2019 r.

 

Polityk odpowiedzialny za ustawę: Jadwiga Emilewicz

Ministerstwo: Przedsiębiorczości i Technologii

Opis ustawy: Zmiany w systemie nadzoru nad eksploatacją urządzeń technicznych. Wynikają z konieczności zwiększenia bezpieczeństwa publicznego oraz usuwania zbędnych barier administracyjnych

Ocena WEI: bardzo dobra (5/5)

Plusy:

+ Uznawalność wzajemnych zaświadczeń kwalifikacyjnych, wydawane przez różne urzędy np. Urząd Dozoru Technicznego a Transportowy Dozór Techniczny

+ Możliwość sporządzania protokołu z czynności dozoru technicznego w formie elektronicznej

+ Modyfikacja definicji ustawowych, w celu zbliżenia ich do znaczeń ujętych w innych przepisach

Minusy:

BRAK

 

Zapraszamy do odwiedzenia naszego portalu Plusy Ujemne

Inne wpisy tego autora

Ta komisja jest zbędna!

Gdy Rosja próbuje wpływać na życie społeczno-polityczne w Polsce, nasze państwo powinno na to zdecydowanie reagować. Jednak powołana właśnie do istnienia Państwowa Komisja do spraw

[RAPORT] STAN GRY. POLSKA–GRUZJA

Prezentujemy „Stan Gry” – nasz cykl publikacji dotyczących współpracy gospodarczej Polski z państwami spoza UE. Każda z publikacji będzie przedstawiać aktualny stan relacji ekonomicznych z

[RAPORT] Zapłacą najubożsi

Od 2029 r. europejski system handlu emisjami CO2 (EU ETS) ma objąć także – obok przemysłu – ogrzewanie budynków mieszkalnych i transport prywatny. Warsaw Enterprise