Raport WEI/ZPP: Tak powinna działać administracja przyjazna Polakom

Doceniasz tę treść?

Agenda Polska, projekt Związku Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Warsaw Enterprise Institute, prezentuje rozwiązania systemowej naprawy funkcjonowania państwa. Kluczowym postulatem najnowszego raportu jest wzrost jakości usługowej państwa. Zarządzanego jak sprawne przedsiębiorstwo z czytelnym zakresem praw i obowiązków oraz przejrzystymi i racjonalnymi procedurami wobec obywateli.

 

Państwo usługowe to organizm instytucji publicznych oferujących obywatelom szeroki zakres łatwo dostępnych i efektywnych usług. Nie zastępuje ono prywatnych podmiotów, ale tworzy krwiobieg gospodarki. Jego główną funkcją jest zapewnienie infrastruktury niezbędnej do rozwoju oraz aktywności zawodowej i społecznej.

Państwo z wysokiej jakości usługami nie musi rozwijać transferów pieniężnych, aby zmniejszać nierówności społeczne czy ekonomiczne. To alternatywa dla państwa z rozbudowanymi transferami socjalnymi i politycznym rozdawnictwem. Rząd nie musi prowadzić redystrybucji dochodu w postaci działalności socjalnej, bo nierówności ekonomiczne są niwelowane przez redystrybucję usługową.

Niestety w Polsce przykładem źle pojętej funkcji państwa jest historia rozwoju wolności gospodarczej. Rosnąca liczba zmian prawnych próbujących okiełznać przedsiębiorczość przekłada się na coraz większą liczbą przepisów z zakazami, nakazami, pozwoleniami i kontrolami.

Autorzy raportu proponują zmianę organizacyjną państwa na takie, które zapewni poczucie sprawstwa, bezpieczeństwa, podmiotowości obywatelskiej. Takie państwo wspiera i ułatwia życie, zaspokaja potrzeby obywateli, w tym stabilność, bezpieczeństwo, możliwości rozwoju.

WEI oraz ZPP postulują rozwój państwa usługowego rozumianego jako sprawny menadżer, który wysłuchuje głosów obywateli i proponuje im rozwiązania.

Rekomendacje:

 • kompleksowe wdrożenie e-administracji;
 • powszechna cyfryzacja, niezbędna do odbiurokratyzowania gospodarki oraz do zapewnienia równego dostępu do świadczeń oferowanych przez instytucje publiczne;
 • brak nadmiernych regulacji, poszanowanie równych praw obywateli, prawa do wolności;
 • gwarancja stabilność i przejrzystość przepisów, prawo do sądu i dążenie do udzielenia obywatelowi pomocy w przestrzeganiu prawa;
 • gwarancja równości dostępu do usług i informacji przez obywateli;
 • gwarancja swobody wyboru, rozwoju własnego i działalności gospodarczej;
 • ochrona obywateli, gwarancja bezpieczeństwa od przestępstw i wojny, ale też zapewnienie ochrony informacji;
 • efektywna komunikacja z obywatelami, w tym informowanie o planach
  i działaniach, transparentność;
 • usługowe państwo korzysta z porad ekspertów dziedzinowych, prowadzi konsultacje społeczne ustaw, współpracuje z organizacjami pozarządowymi.

Pełny raport jest dostępny do pobrania tutaj na stronie www.wei-org-pl.hostshop.cloud.

 

******

Raport powstał w ramach projektu „Agenda Polska”, wspólnego przedsięwzięcia Warsaw Enterprise Institute oraz Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, którego celem jest przygotowywanie strategii rozwoju Polski, rozwiązań systemowych i punktowej naprawy prawa.

Dotychczas w ramach serii ukazały się następujące publikacje:

Strategia konkurencji prawno-instytucjonalnej Polski

Strategia Bezpieczeństwa Polski

Zakres koncepcyjny nowego systemu podatkowego w zakresie podatków bezpośrednich i pośrednich. Płaca + Podatki –

Wymierna sprawiedliwość. Projekt reformy sądownictwa

Szkoła dla życia. Kto zapłaci za nasze emerytury?

Emerytura obywatelska. Bezpieczna starość, wyższe płace

50 milionów mieszkańców Polski. Konkretne działania, a nie tylko marzenia

Polityka społeczna. Wspierajmy ludzi, nie kryzysy

Projekt Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej

Inne wpisy tego autora