Wirtualne kasy fiskalne

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Niniejszy raport ma na celu zarysowanie obecnego stanu funkcjonowania systemów kas fiskalnych w Polsce, przedstawienie perspektyw jego dalszego rozwoju oraz zaprezentowanie propozycji działań koniecznych do odblokowania potencjału tego segmentu rynku i dostarczenia korzyści z tych działań dla bezpośrednich użytkowników kas fiskalnych – przedsiębiorców, sektora państwowego, jak również konsumentów korzystających w sposób pośredni z kas fiskalnych.

 

POBIERZ

Inne wpisy tego autora

Polexit – na co to komu?

Relacje Polski z Unią Europejską nie należą do najłatwiejszych. Znajdujemy się obecnie w okresie wzmożonego ich napięcia, związanego m.in. ze sporem o praworządność. W debacie