Czy w Rosji wybuchnie rewolucja?

Doceniasz tę treść?

Budzisz: Nie ma wybuchu rewolucji, ale jest ewolucja stanowiska rosyjskiej opinii publicznej, która jest bardzo niekorzystna dla władzy. Dzisiaj Rosjanie pytani o to, czy byliby skłonni zrezygnować z wolności i swobód gdyby państwo było w stanie poprawić sytuację, wybierają wolność.

Inne wpisy tego autora