W „Debacie poranka” o karze śmierci. Komentarze publicystów

Doceniasz tę treść?

Wróblewski: w przypadku zbrodni popełnionej na osobie nieletniej, połączonej ze zbrodnią na tle seksualnym, to nawet nie wiem, co jest gorsze – kara śmierci czy przebywanie takiej osoby w więzieniu, bo często okazuje się, że takie osoby są obiektem zemsty ze strony współwięźniów.

Inne wpisy tego autora

Ta komisja jest zbędna!

Gdy Rosja próbuje wpływać na życie społeczno-polityczne w Polsce, nasze państwo powinno na to zdecydowanie reagować. Jednak powołana właśnie do istnienia Państwowa Komisja do spraw

[RAPORT] STAN GRY. POLSKA–GRUZJA

Prezentujemy „Stan Gry” – nasz cykl publikacji dotyczących współpracy gospodarczej Polski z państwami spoza UE. Każda z publikacji będzie przedstawiać aktualny stan relacji ekonomicznych z

[RAPORT] Zapłacą najubożsi

Od 2029 r. europejski system handlu emisjami CO2 (EU ETS) ma objąć także – obok przemysłu – ogrzewanie budynków mieszkalnych i transport prywatny. Warsaw Enterprise