Polityka społeczna. Wspierajmy ludzi, nie kryzysy

Polityka socjalna państwa powinna nadążać za zmianami społecznymi i cywilizacyjnymi. Pomoc państwa ma polegać na koordynowaniu działań różnych instytucji (publicznych i prywatnych) wspomagających rodziny i osoby indywidualne w sytuacjach wynikających z przebiegu życia, zarówno naturalnych, jak i losowych. Polityka socjalna jako część polityki społecznej państwa powinna odpowiadać na potrzeby wszystkich obywateli i uwzględniać ich różne sytuacje życiowe, a nie koncentrować się tylko na wskazanych grupach i tych potrzebach, które w długotrwały sposób utrudniają ich funkcjonowanie w społeczeństwie.

 

POBIERZ

Inne wpisy tego autora