Stanowisko WEI ws. spotkania przedstawicieli firmy tytoniowej z politykami

Regulacje prawne dotyczące lobbingu dalekie są od praktyki jego obecnego funkcjonowania w życiu publicznym. Bez wątpienia poprawa przepisów a przede wszystkim wypracowanie standardów właściwego działania w tym obszarze przez wszystkie podmioty zainteresowań procesem legislacyjnym byłaby w przyszłości pożądana. Niestety, materiał radia RMF FM nie prowadzi do takowych wniosków, a jedynie odnosi się do napiętnowania pojedynczego spotkania, podczas którego nie doszło nawet do złamania ustawy. Dla poprawy standardów ta sprawa przyniesie więcej szkód niż pożytków.

 

POBIERZ

Inne wpisy tego autora