Dzień: 28 stycznia, 2020

Od Mrożka do Putina

W opowiadaniu „Lucuś” Sławomir Mrożek proroczo opisał bojowników o wolność. Jak wiadomo Lucuś walczył. Ukoronowaniem była wycieczka do lasu gdy na śniegu napisał „Generał Franco