Dzień: 26 lutego, 2020

Brama Smoleńska

Każdy, kto interesował się historią czy geopolityką zna pojecie: Brama Smoleńska. To główny szlak łączący Europe i Rosję. Tędy maszerowały wojska na Warszawę czy Berlin,