Dzień: 27 kwietnia, 2020

Koronasceptyczny euroentuzjazm

Jakiś miesiąc temu zacząłem pisać odcinek bloga rozpoczynający się od zdania „jestem koronasceptykiem”. I uległem wewnętrznej cenzurze, po paru rozmowach z wystraszonymi znajomymi i rodziną,