Dzień: 14 września, 2020

Ubój rytualny norek i zdrowego rozsądku

Nieco zabawna jest ta dyskusja wokół „5 dla zwierząt”. Cała akcja wywołana przez lewicowych aktywistów pro-zwierzęcych zmierza oczywiście do likwidacji produkcji zwierzęcej na cele spożywcze,