Dzień: 10 listopada, 2020

Prezydent Stanów Podzielonych Ameryki

Jakkolwiek się to nie skończy, to Ameryka wyjdzie z wyborów bardzo poobijana i na pewno osłabiona przynajmniej w oczach Chin, czy Rosji. Sama sobie to