Dzień: 11 grudnia, 2020

Negocjacje budżetu UE

Polski rząd zyskał na czasie. Jak go wykorzysta? Szczegóły mechanizmu praworządności zostaną dopiero dopracowane. Warsaw Enterprise Institute zwraca uwagę na trzy krytyczne obecnie kwestie: 1.

Robert Gwiazdowski: Jak, podnosząc akcyzę, można zmniejszyć sprzedaż i wpływy do budżetu

Prawo malejących wpływów podatkowych przy wzroście stawek podatkowych obrazowane przez słynną krzywą Laffera, o której pisałem w poprzednim felietonie, wielokrotne znalazło swoje potwierdzenie praktyczne. W ekonomii zjawisko break even point jest akceptowane powszechnie. Ciekawe, dlaczego nie jest akceptowane przez tych samych ekonomistów w odniesieniu do podatków?