Cyfrowe usługi publiczne kolejnym filarem odbudowy polskiej gospodarki po COVID-19

Doceniasz tę treść?

Jeśli Polsce uda się zbudować wydajną i nowoczesną infrastrukturę dla powszechnego dostępu do szybkiego internetu w Polsce, kolejnym krokiem powinno być zbudowanie całego ekosystemu usług publicznych dostępnych online – to podstawowy wniosek z najnowszego raportu Warsaw Enterprise Institute, zaprezentowanego 25 czerwca 2020 roku podczas konferencji połączonej z debatą.

 

W ciągu ostatnich lat można wyraźnie zaobserwować przyspieszenie procesu cyfryzacji usług publicznych. Coraz więcej spraw można załatwić online, a ze zdalnych metod potwierdzania tożsamości korzysta coraz więcej osób, o czym świadczyć może rosnąca popularność Profilu Zaufanego.

Jednocześnie, dostrzegalny jest istotny problem związany z rozproszeniem usług na poszczególne platformy, brak interoperacyjności rejestrów i platform, czy ostatecznie (będąca prawdopodobnie wynikiem powyższych) wciąż niezadowalająca popularność cyfrowych usług publicznych.

– Dużo mówimy o e-państwie, podejmowane są w tym kierunku kolejne kroki, jednak wciąż dostrzegamy szereg pól do poprawy – twierdzi Tomasz Wróblewski, prezes WEI – Docelowo powinniśmy dążyć chociażby do tego, by cyfryzować nie poszczególne czynności, lecz całe procesy, tak by możliwe było kompleksowe załatwienie sprawy zdalnie.

Istotnym problemem jest ponadto niedostateczny poziom digitalizacji obiegu dokumentów wewnątrz struktur administracji publicznej. W rzeczywistości, często tworzą się dwa równoległe strumienie dokumentacji – użytkownik przekazuje wniosek online i podpisuje go Profilem Zaufanym, jednak ostatecznie urząd drukuje dokument i dysponuje jego fizyczną kopią.

W przedstawionej analizie, eksperci WEI pokazali szereg obszarów, w których działania cyfryzacyjne byłyby szczególnie pożądane. Jedną z podstawowych rekomendacji jest wprowadzenie jednej, kompleksowej „bramy” do świata e-usług, w której mieściłyby się (bez ich dublowania na innych platformach) wszystkie usługi publiczne możliwe do realizacji przez internet. Jest to postulat zbieżny z generalnym kierunkiem działania organów państwa, w których widać dążenie do tego, by funkcję taką realizował portal mój.gov.pl.

– Poza generalnym postulatem ujednolicenia systemu cyfrowych usług publicznych, dostrzegamy potrzebę cyfryzacji w zakresie modelu podejmowania decyzji i stanowienia prawa (choćby na wzór estoński), także systemu opieki zdrowotnej, czy systemu sądownictwa – podkreśla Jakub Bińkowski, ekspert WEI – W niektórych z tych obszarów już dostrzegalne są rezultaty kolejnych cyfrowych zmian, takich jak np. e-recepta w systemie opieki zdrowotnej, w innych proces ten dopiero rusza.

Ostatecznie, eksperci WEI twierdzą, że stworzenie kompleksowego i spójnego systemu cyfrowych usług publicznych, zarówno dla obywateli jak i dla biznesu, przyczyni się do poprawy jakości życia i otoczenia instytucjonalnego dla prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, będąc jednocześnie istotnym silnikiem rozwoju gospodarczego.

Raport dostępny jest tutaj na stronie www.wei-org-pl.hostshop.cloud.

Inne wpisy tego autora