RPO a TK

Doceniasz tę treść?

Krajowa Rada Komornicza (K 19/20)

Naczelna Rada Lekarska (K 17/20)

Krajowa Rada Doradców Podatkowych (K 13/20)

Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych (K 10/20)

Rada Krajowa Związku Zawodowego Inspekcji Transportu Drogowego (K 7/20)

Rada Miejska w Chroszczy (K 15/20)

Rada Miejska Leszna (K 12/20)

Rada Gminy Stężyca (K 4/20)

Sąd Rejonowy w Koninie (P 14/20)

Sąd Okręgowy w Poznaniu (P 13/20)

Sąd Rejonowy Lublin Zachód  (P 11/20)

Sąd Okręgowy w Krakowie (P 10/20)

Sąd Okręgowy w Warszawie (P 9/20)

Sąd Okręgowy dla Warszawy Pragi Południe  (P 8/20)

Sąd Rejonowy Gdańsk Północ (P 6/20)

Sąd Najwyższy  (P 5/20)

Sąd Rejonowy w Toruniu (P 4/20)

Obywatele:

T.K. (SK 140/20)

K.Ł. (SK 139/20)

G.G. (SK 138/20)

M.J.  (SK 136/20)

M.S. (SK 132/20)

M.I. (SK 130/20)

S.W. (SK 128/20)

W.K. (SK 123/20)

K.W. (SK 122/20)

M.S. (SK 121/20)

M.J. (SK 120/20)

M.F. (SK 118/20)

J.B-W.  (SK 117/20)

R.S. (SK 114/20)

Z.P. (SK 113/20)

Ł.P. (SK 112/20)

A.D. (SK 111/20)

K.K. (SK 110/20)

N.W. (SK 106/20)

A.W-V. (SK 104/20)

M.S. i A.S. (SK 102/20)

P.C. SK (100/20)

W.W. i K.W. (SK 94/20)

M.C. (SK 92/20)

J.J. (SK 91/20)

Ł.P. (SK 90/20)

L.Z. (SK 88/20)

J.P. (SK 86/20)

R.K. (SK 85/20)

B.S. (SK 82/20)

A.B. (SK 75/20)

S.P. (SK 71/20)

J.P., J.A, E.M., A.C., M.M. (SK 68/20)

K. C-C. (SK 66/20)

I.O. (SK 64/20)

S.J. (SK 63/20)

A.B. (SK 56/20)

T.M. (SK 50/20)

M. sp. z o.o. (SK 134/20)

P. sp. z o.o. (SK 129/20)

H. sp. z o.o (SK 98/20)

F. sp. z o.o. (93/20)

To tylko niektóre ze spraw wniesionych do Trybunału Konstytucyjnego tylko w roku 2020. Samych skarg obywateli (sygnatury „SK” z danymi osobowymi skarżących oczywiście zanonimizowanymi) TK przyjął w tym roku do rozpoznania 140. Rok wcześniej było ich 102. Dwa i trzy lata wcześniej – po 32. Obywatele coraz częściej skarżą się do Trybunału Konstytucyjnego. Czy rzecznik ich praw ma prawo ich ignorować?  Do wielu z tych spraw chętnie bym  przystąpił. Podobnie jak Adama Bodnar, który nie uległ nieobywatelskiej postawie Platformy Obywatelskiej, do skargi w sprawie niemożności zaprzeczenia ojcostwa po upływie określonego terminu (SK 17/18) – którego stanowisko nota bene popieram. I oczywiście obiecuję także popierać Jego wniosek  w sprawie K 22/20 o  stwierdzenie: niezgodności art. 2, art. 13, art. 14, art. 15, art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw z art. 7 i art. 112 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej;   oraz niezgodności art. l O l ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw z art. 2 i art. 88 ust. l Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie w jakim dotyczy art. 2, art. 13 i art. 14 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych.

I oczywiście życzę powodzenia Obywatelom, którzy jak ten Syzyf pchają swoją kulę pod górę wymiaru (nie)sprawiedliwości „demokratycznego państwa prawnego urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej”

Inne wpisy tego autora