Plan Odbudowy Gospodarki po kryzysie. Filar III

Plan Odbudowy Gospodarki po kryzysie Covid-19: Filar III – Usługi publiczne w dobie powszechnego dostępu do szybkiego Internetu

 

Pandemia koronawirusa udowodniła, że konieczne jest szybkie dostosowanie standardów funkcjonowania poszczególnych urzędów i organów państwowych do wymogów nowoczesności, z wykorzystaniem nowych form komunikacji. Sytuacja ta pokazała również, że w wielu obszarach działania Państwa i jego administracji jest to możliwe.
Proces cyfryzacji Polski zaczął się już wiele lat temu, jednak jego dynamizację możemy zaobserwować dopiero w ostatnim okresie. Wydaje się, że należy ją powiązać z upowszechnieniem profilu zaufanego jako formy elektronicznego potwierdzenia tożsamości. Ta z kolei wynika m.in. z nawiązania współpracy z bankami i wykorzystania ich infrastruktury cyfrowej. Istotnym aspektem jest też powiększająca się liczba usług cyfrowych odpowiadających na potrzeby obywateli.

POBIERZ

Inne wpisy tego autora

[STANOWISKO] Pozwólcie budować bez pozwoleń!

Rząd zapowiada, że od 2023 r. pozwolenia na budowę domów jednorodzinnych na własne cele mieszkaniowe przejdą do historii. Warsaw Enterprise Institute popiera każdą inicjatywę ustawodawczą,