Prawdy, półprawdy i raporty Unii Europejskiej

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Prawdy, półprawdy i raporty Unii Europejskiej – stanowisko WEI dot. raportu KE nt. praworządności w Polsce

 

Warsaw Enterprise Institute stoi na stanowisku, że opublikowany 30 września przez Komisję Europejską dokument pt. „Sprawozdanie na temat praworządności. Rozdział dotyczący sytuacji w zakresie praworządności w Polsce” nie zawiera zarzutów, które mogłyby być podstawą do wprowadzenia jakichkolwiek sankcji przeciwko naszemu państwu, do czego dąży część europejskiej klasy politycznej. Co więcej, mieszając zarzuty słuszne i wydumane, dokument ten pogorszy tylko niezdrowy klimat debaty wokół kluczowych dla Polski i UE kwestii. Chociaż niektóre uwagi przedstawione w raporcie są trafne, to i tak nie dotykają problemu dla nas najpoważniejszego w kontekście praworządności: działania sądów powszechnych. Od realistycznej diagnozy problemów systemu sądownictwa należy zaczynać jakąkolwiek o praworządności dyskusję, a reforma sądów to warunek poprawnego funkcjonowania całego ustroju.

 

POBIERZ

Inne wpisy tego autora

Czy polskie firmy podbiją Trójmorze?

Na poziomie politycznym Trójmorze to nośny koncept. Państwa regionu Europy Środkowej i Wschodniej – od Łotwy, przez Polskę po Chorwację, ale też Austrię – mają