Biała księga dobrych praktyk inwestycyjnych

Czwartego czerwca 2019 minęło 30 lat od pierwszych częściowo wolnych wyborów, które stały się symbolem nowego ładu społeczno-gospodarczego jaki miał zapanować w Polsce. To dostatecznie dużo czasu, aby ocenić jak na przestrzeni tych trzech dekad poradziła sobie polska gospodarka i czy polski model transformacji gospodarczej zdał egzamin. Według statystyk Banku Światowego polskie PKB od 1990 do 2017 wzrosło o 166%. Co więcej PKB mierzony parytetem siły nabywczej w relacji do Niemiec wzrósł z 30% do 60%. Polska jest też liderem wzrostu PKB w Europie. Warto odnotować, że wartość eksportu od 1990 wzrosła czternastokrotnie do 242,8 mld dol w 2018.

 

POBIERZ

Inne wpisy tego autora

Ta komisja jest zbędna!

Gdy Rosja próbuje wpływać na życie społeczno-polityczne w Polsce, nasze państwo powinno na to zdecydowanie reagować. Jednak powołana właśnie do istnienia Państwowa Komisja do spraw

[RAPORT] STAN GRY. POLSKA–GRUZJA

Prezentujemy „Stan Gry” – nasz cykl publikacji dotyczących współpracy gospodarczej Polski z państwami spoza UE. Każda z publikacji będzie przedstawiać aktualny stan relacji ekonomicznych z

[RAPORT] Zapłacą najubożsi

Od 2029 r. europejski system handlu emisjami CO2 (EU ETS) ma objąć także – obok przemysłu – ogrzewanie budynków mieszkalnych i transport prywatny. Warsaw Enterprise