Plan Odbudowy Gospodarki po kryzysie. Filar III

Plan Odbudowy Gospodarki po kryzysie Covid-19: Filar III – Usługi publiczne w dobie powszechnego dostępu do szybkiego Internetu

 

Pandemia koronawirusa udowodniła, że konieczne jest szybkie dostosowanie standardów funkcjonowania poszczególnych urzędów i organów państwowych do wymogów nowoczesności, z wykorzystaniem nowych form komunikacji. Sytuacja ta pokazała również, że w wielu obszarach działania Państwa i jego administracji jest to możliwe.
Proces cyfryzacji Polski zaczął się już wiele lat temu, jednak jego dynamizację możemy zaobserwować dopiero w ostatnim okresie. Wydaje się, że należy ją powiązać z upowszechnieniem profilu zaufanego jako formy elektronicznego potwierdzenia tożsamości. Ta z kolei wynika m.in. z nawiązania współpracy z bankami i wykorzystania ich infrastruktury cyfrowej. Istotnym aspektem jest też powiększająca się liczba usług cyfrowych odpowiadających na potrzeby obywateli.

POBIERZ

Inne wpisy tego autora