Plan Odbudowy Gospodarki po kryzysie. Filar III

Plan Odbudowy Gospodarki po kryzysie Covid-19: Filar III – Usługi publiczne w dobie powszechnego dostępu do szybkiego Internetu

 

Pandemia koronawirusa udowodniła, że konieczne jest szybkie dostosowanie standardów funkcjonowania poszczególnych urzędów i organów państwowych do wymogów nowoczesności, z wykorzystaniem nowych form komunikacji. Sytuacja ta pokazała również, że w wielu obszarach działania Państwa i jego administracji jest to możliwe.
Proces cyfryzacji Polski zaczął się już wiele lat temu, jednak jego dynamizację możemy zaobserwować dopiero w ostatnim okresie. Wydaje się, że należy ją powiązać z upowszechnieniem profilu zaufanego jako formy elektronicznego potwierdzenia tożsamości. Ta z kolei wynika m.in. z nawiązania współpracy z bankami i wykorzystania ich infrastruktury cyfrowej. Istotnym aspektem jest też powiększająca się liczba usług cyfrowych odpowiadających na potrzeby obywateli.

POBIERZ

Inne wpisy tego autora

[RAPORT] STAN GRY. Polska-Azerbjedżan

Prezentujemy „Stan Gry” – nowy cykl publikacji dotyczących współpracy gospodarczej Polski z państwami spoza UE. Każda z publikacji będzie przedstawiać aktualny stan relacji ekonomicznych z

Ocalcie nasz głos w sieci!

Instytucje Unii Europejskiej finalizują prace nad regulacją ograniczającą swobodę wymiany poglądów w sieci. Platformy internetowe będą w praktyce urzędowo zobowiązane wprowadzić „shadow ban”, tj. istotne