Polski rynek apteczny – kluczowe fakty i liczby

1. Według stanu na wrzesień 2020 roku, w Polsce działa 12 312 aptek ogólnodostępnych, o 1 253 mniej niż w czerwcu 2017 roku.
2. Warto zauważyć, że tylko 16 proc. wszystkich aptek to takie, które są prowadzone przez aptekarzy indywidualnych, dla których są one jedyną placówką (1 aptekarz = 1 apteka) i nie są powiązanie żadnymi umowami partnerskimi z innymi podmiotami. 10 proc. ogólnej liczby aptek w Polsce to apteki działające we franczyzie, 11 proc. należy do tzw. sieci wirtualnych, co oznacza, że choć należą do indywidualnych właścicieli, prowadzą wspólną, skoordynowaną działalność i są zarządzane przez wyspecjalizowaną firmę, 7 proc. stanowią apteki indywidualne, działające w różnego rodzaju grupach zakupowych. 13 proc. to mikro sieci od 2 do 4 aptek. Pozostałe 43 proc. to apteki będące własnością sieci aptecznych.
3. W lipcu 2020 roku Polsce działało 359 sieci aptecznych posiadających 5 i więcej aptek. Najwięcej, bo aż 214 z nich, to sieci posiadające od 5 do 9 aptek, kolejne 93 podmioty posiadają od 10 do 19 aptek. Największe sieci, posiadające powyżej 100 aptek, to zaledwie 9 podmiotów. Sieci apteczne to głównie małe i średnie, polskie firmy rodzinne.

 

POBIERZ

Inne wpisy tego autora

Ta komisja jest zbędna!

Gdy Rosja próbuje wpływać na życie społeczno-polityczne w Polsce, nasze państwo powinno na to zdecydowanie reagować. Jednak powołana właśnie do istnienia Państwowa Komisja do spraw

[RAPORT] STAN GRY. POLSKA–GRUZJA

Prezentujemy „Stan Gry” – nasz cykl publikacji dotyczących współpracy gospodarczej Polski z państwami spoza UE. Każda z publikacji będzie przedstawiać aktualny stan relacji ekonomicznych z

[RAPORT] Zapłacą najubożsi

Od 2029 r. europejski system handlu emisjami CO2 (EU ETS) ma objąć także – obok przemysłu – ogrzewanie budynków mieszkalnych i transport prywatny. Warsaw Enterprise