Prawne zagrożenia dla franczyz w Polsce

W praktyce gospodarczej spotykane są rozmaite modele systemów franczyzowych o bardzo różnych cechach. Wszystkie zawierają jednak pewien wspólny pakiet elementów, w skład którego wchodzi m.in. transfer know-how własności przemysłowej, intelektualnej i rozwiązań organizacyjnych od franczyzodawcy do franczyzobiorcy.
• Systemy franczyzowe umożliwiają dawcom na początkowym etapie rozwoju szybkie nabywanie skali potrzebnej do efektywnego działania, zaś na dalszych etapach – istotnie tańsze i skuteczne pokrywanie zasięgiem swojej marki coraz większego terytorium. Z punktu widzenia franczyzobiorców współpraca z operatorami systemów franczyzowych umożliwia wykorzystywanie rozpoznawalnej marki do potrzeb prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, a także sprawdzonych w praktyce biznesowej rozwiązań technologicznych i organizacyjnych, a w efekcie znaczne podwyższenie prawdopodobieństwa sukcesu.

 

POBIERZ

Inne wpisy tego autora

Ta komisja jest zbędna!

Gdy Rosja próbuje wpływać na życie społeczno-polityczne w Polsce, nasze państwo powinno na to zdecydowanie reagować. Jednak powołana właśnie do istnienia Państwowa Komisja do spraw

[RAPORT] STAN GRY. POLSKA–GRUZJA

Prezentujemy „Stan Gry” – nasz cykl publikacji dotyczących współpracy gospodarczej Polski z państwami spoza UE. Każda z publikacji będzie przedstawiać aktualny stan relacji ekonomicznych z

[RAPORT] Zapłacą najubożsi

Od 2029 r. europejski system handlu emisjami CO2 (EU ETS) ma objąć także – obok przemysłu – ogrzewanie budynków mieszkalnych i transport prywatny. Warsaw Enterprise