Bilans Otwarcia 2020

Przedstawiamy kolejny, szósty raport z serii Bilans Otwarcia – Warsaw Enterprise Institute. Podobnie jak w poprzednich latach oceniamy kondycji gospodarczą Polski i dynamikę jej rozwoju na tle innych państw Unii Europejskiej i światowych liderów.

Od lat już raportowaliśmy stałe zbliżanie się Polski do bardziej rozwiniętych krajów. Dystans do Niemiec, Francji czy Wielkiej Brytanii systematycznie się zmniejszał. Nie inaczej było w poprzednim roku. Dynamika „nadganiania” zaległości rozwojowych Polski do innych krajów UE pozostała wysoka, mimo że tempo wzrostu gospodarczego w 2019 r. było niższe, niż w 2018 r. Mierzony w PKB per capita dystans do Niemiec zmniejszył się o 2,9 pp. w latach 2018-2019, gdy w okresie 2015-2018 r. było to 1,8 pp. Można powiedzieć, że z tego punktu widzenia Polska zwiększyła tempo nadganiania. Nie jesteśmy pod tym względem jednak jednoznacznymi liderami. Są kraje, które szybciej niwelują dystans do najbogatszych (np. Litwa, czy Irlandia, która stale i znacząco powiększa przewagę nad większością UE). Z drugiej strony jednak wśród nowych członków UE jest też kilku takich państw, które nie osiągają tak dobrych – jak nasz kraj – wyników.

 

POBIERZ

Inne wpisy tego autora

Rynek kryptowalut w dobie wojny na Ukrainie

Tezy artykułu: Rozmiary rynku kryptowalut nie są duże w porównaniu do tradycyjnych rynków finansowych, ale cechuje się on dużą dynamiką. Wojna na Ukrainie miała niewielki