Dzień: 18 czerwca, 2021

Niekompletna Strategia

Rząd ogłosił Strategię Demograficzną 2040, która ma być odpowiedzią na problem starzejącego się społeczeństwa i spadającej dzietności. Warsaw Enterprise Institute stoi na stanowisku, że zaprezentowane

SUMMARY – Incomplete strategy

The government has announced the Demographic Strategy 2040, which is supposed to be an answer to the problem of the aging society and declining fertility