Dzień: 9 października, 2021

Summary – The New Deal in Global Finance

The financial system has experienced a period of revolutionary change for the past decade or so, largely due to emerging technological innovations. These changes were

Nowy Ład w globalnych finansach

System finansowy znajduje się od kilkunastu lat w dobie rewolucyjnych zmian, głównie z uwagi na pojawiające się innowacje technologiczne. Zmiany te zostały przyspieszone i zintensyfikowane