Dekalog Reformatora Podatkowego

Doceniasz tę treść?

Z doniesień prasowych wynika, że Polski Nowy Ład wciąż jest w nieładzie i nie wiadomo, jakie ostatecznie rozwiązania podatkowe przyjmie rząd.
W związku z tym, że podatkowa piłka wciąż jest w grze, publikujemy Dekalog Reformatora Podatkowego, który powinien być przewodnikiem przy okazji przyjmowania jakichkolwiek nowych rozwiązań fiskalnych.
I Nie komplikuj – upraszczaj!
Skomplikowane podatki to jedna z najpoważniejszych barier dla rozwoju gospodarczego. Polska pod tym względem jest w ogonku europejskiej stawki.
II Traktuj wszystkich równo!
Podatki, które obciążają podmioty w różny sposób – np. ze względu na to, co produkują, jak produkują, jak dużo produkują i kto jest ich właścicielem – są po pierwsze niesprawiedliwie, po drugie uniemożliwiają realizację pierwszego przykazania.
III Zanim podniesiesz, rozważ obniżenie!
Nie zawsze podniesienie podatków jest dobrym sposobem na podniesienie wpływów budżetowych. Istnieje punkt optimum krzywej Laffera, powyżej którego podatki duszą działalność gospodarczą, obniżają rentowność firm i przez to dochód Skarbu Państwa.
IV Nie obciążaj pracy!
Klin podatkowy jest poważnym problemem dla polskiego rynku pracy, cierpiącego na deficyt pracowników. Redukcja obciążeń nakładanych na pracę pozwoli firmom oferować wyższe pensje netto i skuteczniej walczyć o pracownika.
V Nie duś klasy produktywnej!
Motorem działalności gospodarczej jest chęć polepszenia swojego bytu. Dobre pomysły będą realizowane, jeśli ludzie będą mogli oczekiwać ponadprzeciętnych zwrotów. Jeśli opodatkujesz ludzi z pomysłami, nie licz na ich aktywność.
VI Podatki finansują (budżet), nie wychowują!
Celem poboru podatków jest finansowanie wydatków państwa, a nie wychowanie obywateli. Ci powinni swobodnie decydować o stylu życia, nawet jeśli będzie im to szkodzić. Podnoszenie podatków na wyroby „niezdrowe”, czy „grzeszne” jest nadużyciem władzy.
VII Nie zapominaj o wydatkach!
Podatki mogą zalepić dziurę budżetową, ale nie zalepia intelektualnej dziury w myśleniu o finansach państwa, polegającej na unikaniu krytycznej diagnozy i optymalizacji jego wydatków.
VIII Nie pomagaj doradcom podatkowym!
Nieuważne, dziurawe i skomplikowane prawo podatkowe to raj dla firm specjalizujących się w doradzaniu innym, jak podatków unikać i jak je optymalizować. Nie przestrzegając dekalogu reformatora podatkowego, pomagasz kombinatorom.
IX Nie oglądaj się na innych!
Jednym z częstych argumentów za podnoszeniem danin są systemy podatkowe państw rozwiniętych. Nie ma jednak dowodów, że wysokie podatki wspierają wzrost gospodarczy w tych krajach – przeciwnie kraje o wysokich podatkach często notują wzrost kilkukrotnie niższy od Polski.
X Rób tylko to, co trzeba i kiedy trzeba!
Zbyt częste zmiany w przepisach podatkowych dezorientują przedsiębiorców, paraliżując ich plany inwestycyjne. Spróbuj podejść do reformy podatków kompleksowo, poprzedzając ją głębokimi konsultacjami społecznymi, a gdy już ją wdrożysz, nie „łataj” jej co chwila rozporządzeniami.

Inne wpisy tego autora