Fundacja Instytut Bezpieczeństwa i Strategii i Warsaw Enterprise Institute łączą się

Doceniasz tę treść?

Fundacja Instytut Bezpieczeństwa i Strategii i Warsaw Enterprise Institute podjęły decyzję o połączeniu się i odtąd będą działać pod marka WEI, natomiast FIBIS będzie zajmował się w nowej organizacji obszarem bezpieczeństwa.

Fundacja Instytut Bezpieczeństwa i Strategii jest specjalistycznym think tankiem skoncentrowanym na identyfikacji, analizie i rekomendowaniu optymalnych rozwiązań najważniejszych problemów o charakterze strategicznym dla współczesnej Polski i przyszłych pokoleń Polaków. Obszarem działalności Instytutu są kluczowe systemy funkcjonowania państwa polskiego decydujące o jego bezpieczeństwie narodowym w ujęciu perspektywicznym i długofalowym. W WEI FIBIS przejmuje obszar bezpieczeństwa.

Warsaw Enterprise Institute koncentruje się na czterech obszarach krytycznych dla rozwoju i dobrobytu Polaków: funkcjonowanie państwa, jego bezpieczeństwo, gospodarka i demografia. Bezpieczeństwo Polski i dobrobyt obywateli zależy od ich praw i wolności. Wyboru własnej drogi życia, równości wobec prawa i prawa do pomnażania swojego majątku. Granice wolności stanowić może tylko krzywda osób trzecich. Bogactwo narodów wymaga silnego i sprawnego państwa chroniącego nas przed nieprawością i zagrożeniem zewnętrznym. Jego rola powinna być jednak ograniczona do niezbędnego minimum tak, żeby nie krępowała energii i ducha przedsiębiorczości.

Odtąd obie instytucje będą działać w jednej organizacji. Eksperci FIBIS zostaną ekspertami WEI w obszarze bezpieczeństwa, a Fundator FIBIS, Piotr Małecki został powołany na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Warsaw Enterprise Institute.

Inne wpisy tego autora